orzech
Nogi do schodzenia
ręce do dawania
gardło do zdarcia
serce do kochania!
Ks. Stanisław
Orzechowski
1939-2021
Nogi do schodzenia
ręce do dawania
gardło do zdarcia
serce do kochania!
orzech
Ks. Stanisław Orzechowski
1939-2021
Zbuduj
z nami historię
„Orzech nie był duży, on był i pozostał wielki…” - tak opisał go podczas pogrzebu przyjaciel, ks. Aleksander Radecki. Niech to miejsce będzie przestrzenią do dzielenia się świadectwami, które zmieniły ludzkie życia przez posługę tego wielkiego kapłana.
Tutaj możesz podzielić się swoim świadectwem, zdjęciami, nagraniami, wspomnieniami i innymi pamiątkami związanymi z Orzechem.
Artykuły
Sylwetka

Bio

Gram

Ks. Stanisław Orzechowski Orzech przez 56 lat był kapłanem archidiecezji wrocławskiej z czego przez 54 służył kolejnym pokoleniom studentów jako duszpasterz akademicki DA „Wawrzyny”. Pielgrzym, wybitny kaznodzieja, uwielbiany rekolekcjonista i ceniony spowiednik. Kapłan, którego świadectwo życia pociągnęło wielu młodych mężczyzn do pójścia za głosem powołania. Wśród nich jest bp Andrzej Siemieniewski.

Naro

dziny

Urodził się 7 listopada 1939 r. w Wielkopolsce, gmina Kobylin powiat Krotoszyn, jako syn Stanisława i Franciszki z d. Robakowskiej. W 1958 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1964 r. z rąk abp. Bolesława Kominka. W latach 1964-1967 pracował jako wikariusz w parafii św. Barbary w Nowej Rudzie-Drogosławiu.

Nagro

dy

Uhonorowany m.in.: Nagrodą Polcul Foundation (przed 1990), Nagrodą Kolegium Rektorów Wrocławia i Opola (1997), Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2004), Nagrodą Wrocławia (2005), Medalem Wdzięczności KZ NSZZ „Solidarność” Zakładu Przewozów Regionalnych –Wrocław (2005), Medalem „Zawsze Solidarni” (2005).

Publi

kacje

Orzech, Orzech na Ambonie cz. I, Orzech na Ambonie cz. II, Testament Jezusa ,O małżeństwie ... bez zacierania prawdy, cz. I, O małżeństwie ... bez zacierania prawdy, cz. II, O małżeństwie ... bez zacierania prawdy, cz. III, W stronę mistyki, Autorytet ojca w rodzinie.

Świadectwa
Pielgrzymka
Wrocław przez lata nie pielgrzymował na Jasną Górę samodzielnie. Pątnicy dołączali do Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej, która dziś ma już ponad 300-letnią tradycję. W 1976 r., dzięki studentom, na taką pielgrzymkę wybrał się też “Orzech”. Nikt jeszcze wtedy nie przypuszczał, że 5 lat później wyruszy pierwsza Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę.
Wspólnoty

Spotkania Małżeńskie są założonym w Polsce międzynarodowym ruchem, mającym na celu promowanie dialogu jako drogi duchowej przede wszystkim w małżeństwie i wśród par przygotowujących się do małżeństwa, ale także jako drogi osobistego życia wewnętrznego oraz sposobu funkcjonowania w świecie. Więcej: www.spotkaniamalzenskie.org

Spotkania Małżeńskie mają na celu przeżycie sakramentalnego wymiaru związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami. Tym samym pogłębia się ich jedność. Poprzez dialog, a w ślad zanim poprzez decyzje i postawy małżonków realizuje się w ich życiu przykazanie miłości.

Wiosna Rodzin jest wspólnotą aktualne zrzeszającą około 70 rodzin. Naszym priorytetem jest chrześcijańska formacja w naszych rodzinach. Wspieramy się wzajemnie w wzrastaniu w wierze oraz wychowywaniu w wartościach chrześcijańskich naszych dzieci.

Te priorytety zawsze były bardzo ważne dla Orzecha, dlatego kiedy wokół niego zaczęły gromadzić się rodziny, On jako prawdziwy pasterz zatroszczył się o to aby przy Duszpasterstwie Akademickim Wawrzyny było miejsce i szczególny czas właśnie dla rodzin (Msza Święta w pierwszą niedzielę miesiąca, spotkania w małych grupach oraz rekolekcje letnie i zimowe).

Pierwsza grupka małżeńska Wiosny Rodzin powstała ponad 15 lat temu na Mołdawii gdzie Orzech prowadził rekolekcje i Seminarium Odnowy Wiary. Przywieziony stamtąd zamysł wspólnoty owocował wśród zrzeszonych przy Orzechu rodzin.

Wrocławskie Duszpasterstwo Akademickie Wawrzyny to jedno z najstarszych duszpasterstw we Wrocławiu, założonym przez ks. Stanisława "Orzecha" Orzechowskiego.

Duszpasterstwo Akademickie „Wawrzyny”, prowadzi w trakcie roku akademickiego szeroko zakrojoną działalność wychowawczą i opiekuńczo-socjalną wśród studentów, dzieci z domów dziecka i osób samotnych, potrzebujących pomocy. Począwszy od października do czerwca przez 4 dni w tygodniu w ośrodku przygotowywane są śniadania dla studentów (kilkadziesiąt osób dziennie).

Studenci związani z duszpasterstwem organizują: szkolenia i wyjazdy z dziećmi z Domu Dziecka przy ul. Chopina, prowadzą spotkania rekolekcyjne i formacyjne. Podczas wakacji wspierają Pieszą Pielgrzymkę Wrocławską na Jasną Górę, obóz w Białym Dunajcu dla studentów z pierwszego roku.

Multimedia
"Orzech. Zawsze chciałem być z ludźmi" film dokumentalny
Pierwszy pełnometrażowy dokument o życiu księdza Stanisława Orzechowskiego – kultowego, wrocławskiego duszpasterza akademickiego, kapelana „Solidarności” a także m.in. inicjatora i organizatora pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. W filmie pojawiły się unikalne materiały archiwalne, świadectwa kilku pokoleń wychowanków „Orzecha”, fragmenty kazań.
Czytaj dalej
orzech-movie-cover
Pozostańmy w kontakcie